ZARZĄD FUNDACJI


Prezes

Waldemar Czechowski

Dyrektor Programowy

Agnieszka Korycka-Sobotka

Dyrektor Organizacyjny

Małgorzata Romanowska

Główny Księgowy

Dorota Nowocień

RADA FUNDACJI


Przewodnicząca Rady Fundacji

dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska

Członek Rady Fundacji

Ewa Szwarc

Członek Rady Fundacji

Maciej Dominiak