Przejdź do treści

Agnieszka Korycka – Sobotka
Dyrektor Programowy

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim (2015), w ramach których ukończyła z wyróżnieniem kulturoznawstwo oraz filologię rosyjską. Pasje naukowe, skoncentrowane wokół kinematografii rosyjskiej, rozwija na studiach doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się m.in. badaniem twórczości Aleksandra Sokurowa. Laureatka ogólnopolskich konkursów na najlepszego studenta RP „Studencki Nobel” oraz „Primus Inter Pares”, stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka rozpraw naukowych opublikowanych m.in. w monografiach: „Antropologia postaci w dziele filmowym” (2015), „Faraon. Poetyka filmu” (2016), „Wesele. Filmowa mandala” (2018) oraz „Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym” (2017). Przeprowadziła siedem wywiadów oraz opracowała przedmowę do książki „Faraon. Rozmowy o filmie”. Publikuje w piśmie „Adeptus” wydawanym przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczka międzynarodowych warsztatów filmowych, absolwentka kursów scenariopisarstwa, reżyserii filmowej i montażu. Prowadzi warsztaty analizy filmu, a także zajęcia na temat kina autorskiego w Rosji. Autorka krótkometrażowych etiud fabularnych nagradzanych na ogólnopolskich festiwalach kina niezależnego. Jej pasją jest taniec towarzyski oraz windsurfing.