MISJA

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce rozpoczęła działalność w 2010 roku z inicjatywy Fundatorki Jadwigi Rodowicz.
Na rzecz Fundacji działa grono doświadczonych menedżerów kultury, wspierających dokumentowanie, zachowywanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kultury poprzez działalność informacyjną, naukową, oświatową i artystyczną.

ODKRYĆ

Zajmujemy się identyfikacją przejawów niematerialnego dziedzictwa kultury w różnych jej odmianach, takich jak: zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa.

ZACHOWAĆ

Celem Fundacji jest dokumentowanie i zachowywanie niematerialnego dziedzictwa kultury za pomocą działania na rzecz ochrony zagrożonych wartości, zjawisk i wydarzeń.

POKAZAĆ

Fundacja działa na rzecz upowszechniania niematerialnego dziedzictwa poprzez tworzenie platform wymiany informacji, promocję i szeroką działalność edukacyjną.

NASZE PROJEKTY

Zapoznaj się z działaniami Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI