Przejdź do treści

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce
rozpoczęła działalność w 2010 roku z inicjatywy Fundatorki Jadwigi Rodowicz.

Na rzecz Fundacji działa grono doświadczonych menedżerów kultury,
wspierających dokumentowanie, zachowywanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kultury
poprzez działalność informacyjną, naukową, oświatową i artystyczną.

Aktualności