Przejdź do treści

FUNDACJA

08.10.2018 Olsztyn . “To Był Lipiec 1945” warsztaty edukacji historycznej: wykład Teresy Kaczorowskiej i Waldemara Czechowskiego. Fot. Przemysław Skrzydło

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Celem Fundacji jest wspieranie, badania i rozwój inicjatyw mających na celu zachowanie niematerialnego dziedzictwa kultury w Polsce, rozumianej jako zmienne w historii terytorium geograficzne.

Niematerialne Dziedzictwo Kultury rozumiane jest tu w zgodzie z Konwencją UNESCO przyjętą na 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w październiku 2003 r., i obejmuje ono: zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturową, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki.

Celem jest także dokumentowanie, zachowywanie i upowszechnianie tego dziedzictwa poprzez działalność informacyjną, naukową, oświatową i artystyczną.

Niematerialne dziedzictwo kultury?

Oprócz zabytków, dzieł sztuki funkcjonują żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Tradycje, przekazy ustne, muzyczne, widowiska, wiedza i praktyki dotyczące wiedzy o przyrodzie i wszechświecie, wiedza o rzemiośle tradycyjnym – to są dziedziny ndk.

Zrozumienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnych społeczności pomaga w prowadzeniu międzykulturowego dialogu i zachęca do wzajemnego poszanowania innych sposobów życia. ​

Wiedzą i ochroną tych zjawisk zajmuje się nasza Fundacja.

Lokalna historia

Unikalną kulturę lokalnych społeczności tworzą również burzliwe i niejednorodne w poszczególnych regionach Polski przemiany historyczne.

Losy poszczególnych rodzin, wspólne doświadczenia i lokalna spuścizna historyczna jednoczą ludzi w ich małych ojczyznach i wyzwalają powstawanie mikro-kultur, występujących jedynie w konkretnych rejonach. ​

Celem Fundacji jest upamiętnianie złożoności dziejów Polski i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie i ukazywanie historii „małych ojczyzn” za pomocą nowoczesnych narzędzi.