Przejdź do treści

Zakończyły się konsultacje naukowe i eksperckie dotyczące scenariusza filmu dokumentalnego „Czarne Złoto Karpat”

„Czarne Złoto Karpat” to film dokumentalny, który ukaże wieloletnie, historyczno-gospodarcze i społeczne związki Polski i Węgier związane z wydobyciem i transportem ropy naftowej z terenów Polski (Galicji) do Węgier. Zakończył się kolejny etap prac nad scenariuszem. Czego dotyczyły konsultacje naukowe i eksperckie?

Konsultacje naukowo-kulturoznawcze dotyczące historii i etnografii regionu Karpat zrealizowano we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa (dział kultury niematerialnej – dyr. Bartosz Skaldawski) oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa Polskiego za Granicą „Polonika” – z panią dyr. Dorotą Janiszewską-Jakubiak.

Kwerenda dotycząca kultur pogranicza Karpat została zrealizowana we współpracy z Okręgowym Muzeum w Tarnowie (dyr. Kazimierz Kurczab) oraz we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – oddział w Warszawie (eksperci: Piotr Życiński i Adam Chlebowski).

Konsultantami naukowymi projektu byli panowie: Klaudiusz Ślusarczyk, Dariusz Dyląg i Hubert Gomułka. Rozmowy z prof. dr hab. Aloisem Woldan’em – profesorem w austriackim Ośrodku Literatury Słowiańskiej i kierownikiem Instytutu Slawistyki Universität Wien (Uniwersytet Wiedeński) oraz z prof. Csabą Kiss z Budapesztu przeprowadzono w formie wideokonferencji (w trakcie rozmów poruszono zagadnienia: „Szlak ropy w literaturze europejskiej”, „Znaczenie ropy naftowej we wspólnej historii obu krajów”).

Przygotowano opracowanie będące zapisem przeprowadzonych kwerend, badań i wywiadów.

Z uwagi na częściowe ograniczenia prac w terenie, w związku z pandemią Covid-19, część kwerend i badań oraz procesu gromadzenia historycznych materiałów, przeprowadzono
w sposób zdalny (w formie wywiadów online, elektronicznych transferów danych i wideokonferencji).

***

Projekt „Czarne Złoto Karpat – praca związana z napisaniem scenariusza filmu dokumentalnego.” został zrealizowany ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

Organizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.