Przejdź do treści

Warsztaty filmowe „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz” dla młodzieży z Ziemi Gorlickiej

dwaj nafciarze

W piątek 9 września 2022 roku rozpoczęły się zajęcia praktyczne realizowane w ramach programu filmowej edukacji historycznej „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz”. Młodzież z Gorlic, Siar i Sękowej przez dziesięć dni będzie zgłębiała techniki realizacji filmowej i sztukę tworzenia reportażu, jednocześnie poznając historię swojego regionu.

W 2022 roku obchodzimy 200-lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza i 100-lecie wyboru Władysława Długosza do pierwszego senatu w odrodzonej Polsce. To doskonała okazja, by przybliżyć młodym ludziom dzieje tych dwóch patriotów i mężów stanu. W czasach prymatu kultury audiowizualnej, zaangażowanie młodzieży do realizacji krótkich filmów na temat Łukasiewicza i Długosza jest najlepszym sposobem, by uczcić ich pamięć.

Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz

Ignacy Łukasiewicz i Władysław Długosz byli sumiennymi naukowcami, odważnymi patriotami i ludźmi wrażliwymi społecznie. O pierwszym z nich pisano: „znamienity mąż”, „pionier przemysłu naftowego”, „wybitna postać epoki”. Był on jednym z najbardziej znanych badaczy, odkrywców i naukowców swojego pokolenia.

W podobnym tonie pisze się o mniej znanym Władysławie Długoszu, który był niezmordowanym społecznikiem, politykiem, przemysłowcem i oddanym „gorlickim patriotą”. Przez lata działał na rzecz uprzemysłowienia swojej małej ojczyzny. Był także zaangażowanym pedagogiem, który tworzył broszury o patriotycznym wychowaniu młodzieży. W akcie wdzięczności za zasługi dla regionu, mieszkańcy Gorlic postawili mu pomnik w swoim mieście.

Warsztaty upamiętniające bohaterów Ziemi Gorlickiej

Pierwszy etap programu filmowej edukacji historycznej „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz” miał miejsce już w czerwcu 2022 roku. Wówczas organizatorzy warsztatów wprowadzali młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych do historii tytułowych bohaterów. Nastolatkowie, którzy zgłosili się do udziału w projekcie, mieli całe wakacje, by zebrać materiały archiwalne i poznać materialne i niematerialne ślady działalności pionierów i bohaterów przemysłu naftowego, jakimi bezspornie byli Ignacy Łukasiewicz i Władysław Długosz.

9 września 2022 roku młodzi pasjonaci historii i filmowania spotkali się, by rozpocząć zdjęcia do etiud. Przez najbliższe 10 dni będą pracować w terenie, gromadzić dodatkowe materiały archiwalne, prowadzić i nagrywać rozmowy z pracownikami przemysłu górniczego i naftowego. Będą też rozmawiać z ekspertami i mieszkańcami Ziemi Gorlickiej, wśród których wciąż żywa jest pamięć o bohaterach z dawnych lat. A wszystko to pod okiem profesjonalnych filmowców i regionalistów, którzy wprowadzą warsztatowiczów w arkana historii i jednocześnie nauczą ich tworzenia etiud filmowych i projektów dokumentacyjnych.

Historia polskiego nafciarstwa oczami młodych filmowców

Uczestnicy warsztatów poznają nie tylko techniki realizacji obrazu filmowego, lecz zdobędą też umiejętności dziennikarskie oraz poznają podstawy animacji i montażu. W efekcie powstaną autorskie filmy, które ukażą wybitne postaci sprzed wieków oczami współczesnej młodzieży. Nowoczesna narracja zostanie zastosowana, by opowiedzieć o dawnych dziejach Polski.

Finał warsztatów został zaplanowany na 27 września 2022 roku. Wówczas odbędzie się uroczyste zakończenie programu, w ramach którego zaprezentowane zostaną wszystkie filmy warsztatowe.

***

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”