Przejdź do treści

Startuje projekt NEO – North-East Observations!

Przed nami działania zaplanowane w projekcie NEO – North-East Observations, w ramach którego młodzież z Polski, Litwy i Ukrainy spotka się w regionie warmińsko-mazurskim, by wziąć udział w międzykulturowych warsztatach filmowych.

North-East Observations (w skrócie NEO) to projekt zainicjowany przez młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest twórcze wykorzystanie potencjału Warmii i Mazur jako regionu, w którym od lat pokojowo koegzystują różnorodne mniejszości kulturowe i etniczne. Cel ten realizowany będzie poprzez praktyczne warsztaty filmowe, w których udział wezmą młodzi ludzie pochodzący z Polski, Litwy i Ukrainy – krajów o skomplikowanej wspólnej historii.

Podejmując kreatywne działania artystyczne i przygotowując materiały o tematyce społecznej, młodzież będzie miała możliwość dokonywania samodzielnych obserwacji i analiz. Będzie to okazja, by młodzi ludzie odkryli nieznane obszary regionu o bogatej, wielokulturowej historii, a następnie przekuli swoje obserwacje w filmy, które przyczynią się do promowania dialogu międzykulturowego w Europie.

Warsztaty odbędą się w dniach 1-10 października 2022 roku. Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce współorganizuje projekt NEO – North-East Observations wraz instytucjami CinemaHall z Ukrainy oraz TAVO Europa z Litwy. Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Unii Europejskiej.