Przejdź do treści

Scenariusz filmu dokumentalnego „Czarne Złoto Karpat” gotowy!

Zakończyły się prace nad scenariuszem filmu dokumentalnego „Czarne Złoto Karpat” – ukazującym wieloletnie, historyczno-gospodarcze i społeczne związki Polski i Węgier związane z wydobyciem i transportem ropy naftowej z terenów Polski (Galicji) do Węgier.

Scenariusz filmowy został stworzony przez Waldemara Czechowskiego – koordynatora projektu i prezesa Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce. Tekst opracowano na podstawie wyników kwerend, zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami oraz badaczami regionu z Polski i Węgier. Pełna wersja scenariusza została skonsultowana z ekspertami z poszczególnych dziedzin stanowiących przedmiot projektu.

Przez cały wrzesień trwały konsultacje powstałego scenariusza z dramaturgiem i profesjonalną konsultantką scenariuszową pod kątem formy i stylu literackiego (tekst konsultowały panie: Beata Sławińska i Anna Krzyżańska-Chybowska).

Wspólnie z doradcami w zakresie stylistyki i formy literackiej została przeprowadzona także korekta scenariusza i jego finalna wersja redakcyjna.

***

Projekt „Czarne Złoto Karpat” – praca związana z napisaniem scenariusza filmu dokumentalnego.” został zrealizowany ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

Organizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.