Przejdź do treści

Prezentujemy filmy warsztatowe zrealizowane w ramach projektu „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz”

dwaj nafciarze

Warsztaty historyczno-filmowe „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz” dobiegły końca. Finał odbył się 27 września 2022 roku. Podczas spotkania wieńczącego projekt zaprezentowano efekty prac uczestników.

Program filmowej edukacji historycznej „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz” był cyklem zajęć skierowanych do uczniów szkół podstawowych z Ziemi Gorlickiej. Uczestnikami warsztatów byli nastolatkowie zafascynowani realizacją filmów i reportaży, którzy chcieli zgłębić dziedzictwo kulturowe i historyczne swojego regionu.

Celem projektu było zainteresowanie młodzieży historią i dziedzictwem pionierów i bohaterów przemysłu naftowego z Ziemi Gorlickiej – Ignacego Łukasiewicza i Władysława Długosza. Uczestnicy zajęć, realizując krótkie filmy warsztatowe pod okiem doświadczonych filmowców i regionalistów, zapoznawali się z materialnymi i niematerialnymi śladami po tych dwóch wybitnych postaciach.

Filmy warsztatowe z Gorlic, Siar i Sękowej

W jaki sposób losy Ignacego Łukasiewicza były powiązane z historią Gorlic? Tego dowiecie się z filmu warsztatowego pt. „Gorlice – miasto światła” zrealizowanego przez młodzież z gorlickich szkół podstawowych. Młodzi mieszkańcy Siar i Sękowej postanowili natomiast spojrzeć na historię przemysłu naftowego nieco szerzej i opowiedzieć nie tylko o Łukasiewiczu i Długoszu, ale także o swoich przodkach z tym przemysłem związanych. W swoim filmie zwrócili również uwagę na inną ważną postać – pierwszą kobietę biznesu naftowego.

Poniżej prezentujemy filmy warsztatowe obydwu grup:

***
Filmy zrealizowano w ramach programu filmowej edukacji historycznej „Dwaj nafciarze patrioci – Łukasiewicz i Długosz”, którego organizatorem jest Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”