Obrzęd weselny “KOROWAJ”

Posted on : by : admin

Korowaj to rodzaj bogato zdobionego ciasta obrzędowego, używanego w słowiańskich tradycjach weselnych.

Obrzęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego z Czeremchy Wsi oraz Hiłoczka.

23.07.2016, GOK Czeremcha, XXI Festiwal Wielu Kultur i Narodów “Z Wiejskiego Podwórza”

Stowarzyszenie ,,Storczyk” w Michnówce
Warsztaty prowadzone w ramach projektu: ,,Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Narewka i Puszczy Białowieskiej.