Przejdź do treści

Obrzęd weselny „KOROWAJ”

Korowaj to rodzaj bogato zdobionego ciasta obrzędowego, używanego w słowiańskich tradycjach weselnych.

Obrzęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego z Czeremchy Wsi oraz Hiłoczka.

23.07.2016, GOK Czeremcha, XXI Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z Wiejskiego Podwórza”

Stowarzyszenie ,,Storczyk” w Michnówce
Warsztaty prowadzone w ramach projektu: ,,Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Narewka i Puszczy Białowieskiej.