Małgorzata Romanowska
Dyrektor Organizacyjny

Posted on : by : admin


Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizowała program ochrony środowiska, psychologii oraz ukończyła z wyróżnieniem gospodarkę przestrzenną. Kontynuuje pracę naukową, w której zajmuje się współczesnymi oraz historycznymi dźwiękami Warszawy, związanymi z różnymi aspektami ludzkiej aktywności oraz funkcjonowania przyrody – ich rolą tożsamościotwórczą, czynnikami kształtującymi miejskie otoczenie dźwiękowe oraz metodami zarządzania warstwą akustyczną krajobrazu miasta. Ukończyła studia doktoranckie Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Zakładzie Geoekologii. Autorka publikacji na temat dźwięków miasta (m.in. „Kompozycja dźwiękowa jako przedmiot badań ekologii krajobrazu”, „Komponowanie miast”, ‘The Warsaw soundscape – Structure and specifics’, ‘Urban soundscape preferences in relation to the function of a place: Case studies in Warsaw’) oraz miejsca dźwięków w ekologii krajobrazu („Kompozycja dźwiękowa jako przedmiot badań ekologii krajobrazu”, „Znaczenie badań interdyscyplinarnych w kształtowaniu dźwięku w krajobrazie”). Jest również inicjatorką projektu społecznego „Warsaw Soundscape”, w którym uwrażliwia na kwestię dźwięków w przestrzeni publicznej i postuluje włączenie projektowania otoczenia dźwiękowego w procesy planistyczne. Rejestruje dźwięki współczesnej Warszawy, archiwizuje i udostępnia (m.in. w ramach własnego podprojektu „Warsaw Soundscape Project. Muzyka Warszawy na jednej mapie”). Inicjuje różne działania na rzecz pobudzania zainteresowania warstwą akustyczną krajobrazu miejskiego i jej rolą w codziennym życiu człowieka, m.in. cykl warsztatów z seniorami pt. „Brzmienie mojej Warszawy”. Zainicjowała również projekt „Grochów kapitalny”, w którym dokumentuje zanikającą tkankę miejską warszawskiego Grochowa oraz przejawy lokalnego folkloru miejskiego. Współorganizatorka warsztatów i animacji “Wspólny Stół”, integrujących lokalną społeczność Północnej Pragi w przestrzeni lokalnej poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków, połączone z edukacją kulturową. Ponadto fascynatka fotografowania i dokumentowania zarówno inicjatyw społecznych, jak i indywidualnych aktywności ludzi.