RADA FUNDACJI


Przewodnicząca Rady Fundacji

dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska

Członek Rady Fundacji

Małgorzata Romanowska

Członek Rady Fundacji

Maciej Dominiak

ZARZĄD FUNDACJI


Prezes Fundacji

Waldemar Czechowski

Wiceprezes Fundacji

Agnieszka Korycka

Członek Zarządu

Dorota Nowocień